3-20kV strujni transformator

  • Dry-type 3-20kv Current Transformer

    Strujni transformator suvog tipa 3-20kv

    Pregled Ovaj tip strujnog transformatora je suvi, visoko precizan, otporan na prljavštinu, strujni transformator u zatvorenom (na otvorenom) omotan epoksidnom smolom.Uglavnom se koristi za mjerenje struje, snage, električne energije i relejne zaštite u elektroenergetskom sistemu gdje je nazivna frekvencija 50Hz i nazivni napon od 10kV ili 20kV i ispod.Specifični uslovi rada su sledeći: 1.Nadmorska visina ne prelazi 1000 metara (kada je nadmorska visina preko 1000m, spoljna izolacija treba da odgovara nadmorskoj visini...