Holley History

 • 1970.9.28: Osnovana kompanija
  Prethodnica kompanije bila je "Yuhang fabrika bambusa i alata za kišu".
 • 1990-1999: Inovacija, brzi razvoj
  Izgrađeno 7 istraživačkih laboratorija, imalo više od 200 stručnog osoblja
  Bio je prvi koji je postao centar za istraživanje i razvoj na nivou pokrajine
  Tehnologija dugotrajnih mjerača energije bila je vodeća, zauzimala je oko 1/3 tržišnog udjela u Kini
 • 2000-2008: Tehnološka tranzicija
  Od proizvođača mjerača energije transformiran u dobavljača cijelog rješenja
 • 2009-2015: pametan i integrisan razvoj
  Integrisano električno brojilo, vodomjer, plinomjer, termometar itd. razvilo je napredni sistem upravljanja energijom'
  Imao je međunarodni sistem za automatsku inspekciju pametnog brojila
 • 2015
  "Holley Metering Ltd."preimenovan u "Holley Technology Ltd."
 • 2016-sada: Energija i IoT, tranzicija strategije
  Započnite 3 velike promjene (IPD, IT, Inteligentna proizvodnja)
  Cjelokupni prijelaz na ekološku strategiju industrije energije i interneta stvari.