Misija i vizija

Vizija kompanije

Vizija Holleyja je da postane jedan od vodećih u svijetupametno upravljanje energijomdobavljači rješenja.

Holley će se dalje razvijati u okviru svog osnovnog poslovnog područja, ojačati osnovnu kompetenciju, poboljšati status kompanije u industriji i svojim vlasnicima donijeti zadovoljavajući povrat ulaganja.

Kontinuirano pružajući zadovoljavajuće proizvode i usluge postojećim klijentima, Holley se fokusira na razvoj novih globalnih strateških kupaca i partnera i pruža dovoljnu podršku resursima.Željeli bismo uspostaviti dugoročnu saradnju sa cijenjenim kupcima pažljivom uslugom i pouzdanim proizvodima.

Misija kompanije

Mi plaćamopažnjuprema zahtjevima i brigama našihkupaca.

Pod arhitekturom IOT-a i tehnologije pametne mreže, Holley kupcima pruža rješenja i uređaje za aktivno uključenje u upravljanje energetskom efikasnošću i podsticanje korisnika obnavljajućih energetskih resursa.Na tradicionalnom tržištu mjerenja kontinuirano isporučujemo pouzdane proizvode u segmentu.

Podržani i implementirani UN Global Compact koji je potpisala Holley Group, iniciramo i sarađujemo sa našim partnerima i dobavljačima, te zajedno postajemo odgovorni globalni poslovni partner.