Grčka

grčki projekat:

Obim projekta: Pametna elektronska niskonaponska brojila sa 2G(Faza-I) i 3G (Faza-II) komunikacionim modemima.
Trajanje projekta: 2016.4-2021.5
Opis projekta: Projekat obuhvata proizvodnju i isporuku jednofaznog i trofaznog pametnog brojila sa 2G(Faza-I) i 3G (Faza-II) komunikacionim modemima za grčko komunalno preduzeće - HEDNO.Nakon završetka projekta, procijenjeno je oko 100.000 jednofaznih pametnih brojila i 140.000 trofaznih pametnih brojila sa 3G komunikacionim modemom i uspješno je instalirano u Smart Grid u Grčkoj.Sva brojila su integrisana u ITF-EDV Froschl HES/MDMS treće strane (njemački).

Fotografije kupaca: