Uzbekistan

Godine 2004.Holley Technology Ltd. investirala je i izgradila prvu kompaniju pametnih brojila u Uzbekistanu.Nakon više od 10 godina za redom, naša podružnica je uspostavila dobar odnos saradnje sa različitim relativnom kompanijom za električnu energiju Uzbekistana i stječe bogato iskustvo u ulaganju i radu kompanije.Visokim kvalitetom i dobrom uslugom stekli smo dobru reputaciju i najveći udio na tržištu brojila električne energije u Uzbekistanu.

U oktobru 2018, Uzbekistanska elektroenergetska industrija započinje najveću transformaciju pametne električne mreže u istoriji.Sa višegodišnjim iskustvom, naša podružnica konačno ispunjava različite zahtjeve kao što su kvalitet proizvodnje, funkcije, mogućnost isporuke, postprodajni servis, povezivanje sistema itd. Sve preporuke dobili smo od elektro biroa i Mreže.Tako smo dobili licitaciju za jednofazno pametno brojilo, trofazno pametno brojilo, koncentrator, kutiju za brojilo itd. Ukupan broj je više od tri miliona, a ukupan iznos je više od sto pedeset miliona dolara.

Fotografije kupaca:

uzbekistan (1)
uzbekistan (4)